Verksamhet

Kung Karlsgården HVB

Connect

Kung Karlsgården är en HVB verksamhet i Kungsör som utreder och behandlar ungdomar i åldern 14 t.o.m. 18 år

Det kan exempelvis handla om personer som:

 • har alkohol-/narkotikamissbruk
 • är kriminellt belastade
 • uppvisar ett hotfullt beteende och är utåtagerande
 • vistas i riskmiljöer och/eller för ett vagabonderande liv
 • har en icke-fungerande skolgång och saknar struktur/dygnsrytm

Vi möter alla individer där han eller hon befinner sig och vårt förhållningssätt hjälper dessa ungdomar att:

 • förstå sitt beteende
 • strukturera sin vardag
 • hitta verktyg för att klara ett självständigt liv och identifiera mål för framtiden

Våra erfarna och kompetenta medarbetare arbetar efter ett strukturerat utrednings- och behandlingssätt som utgår ifrån varje ungdoms unika behov och situation, och som dokumenteras i genomförandeplanen. Vi arbetar utifrån följande metoder och arbetssätt:

 • utredning av individens svårigheter, färdigheter, möjligheter och behov
 • ADAD
 • ASI bedömning för ungdomar som fyllt 18 år
 • motiverande samtal (MI)
 • lågaffektivt bemötande och salutogent förhållningssätt
 • återfallsprevention
 • ART
 • nätverkskarta och kartläggning av livslinjen

För äldre ungdomar kan Patia efter slutförd behandling erbjuda stödboende och utsluss i lägenheter.


Connect

Connecta med oss för att hålla dig uppdaterad med nya jobb.

Alla jobb

Jobbar du redan på Patia?

Var med och rekrytera för att hitta din framtida kollega.

email
@patia.se
Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor