Skyddskonsulent Stockholm

Brinner du för att arbeta med våldsutsatta personer där du ena dagen är på ett skyddat boende, andra i ett familjehem och den tredje utbildar ett familjehem är detta ett jobb du skall söka.

Patia är ett omsorgsföretag verksamt inom vård och behandling av unga och vuxna. Våra omsorgstjänster sätter människan i centrum och med utgångspunkt i individens situation och önskemål skapar vi en innehållsrik, trygg och utvecklande tillvaro. Patias vårdkedja består av skyddade boenden, HVB-hem för ungdomar med beroendeproblematik, Akut- och utredningshem för föräldrar med omsorgssvikt, stödboenden, omsorgsboende för vuxna med beroendeproblematik, öppenvård, jour- och familjehem och LSS-boenden.

Patia har alltfler ärenden inom skydd som gör att vi nu utökar verksamheten med en skyddskonsulent. 

Vi tar emot personer i behov av skydd i kollektiva boenden, i lägenheter och i familjehem. 

Våra kollektiva boenden dygnet-runt-bemannas med personal med liknande kompetens som den våra skyddskonsulenter har. 

De skyddsplaceringar vi tar emot i lägenheter har också dygnet-runt-bemanning men där har skyddskonsulenten ansvaret för skyddsuppdraget  i placeringen, och en kvalificerad kontaktperson har ansvaret för de sociala och praktiska uppgifter som är relaterat till dessa  ärenden. Detsamma gäller för de skyddade placeringar vi har i våra, för skyddsärenden särskilda jour- eller familjehem. Där delar familjehems- respektive skyddskonsulent på de olika uppgifter som rör ärendet. Skyddskonsulenten utför skyddsbedömningar-/utredningar och handleder familjehemmet gällande skyddsuppdraget medan familjehemskonsulenten sköter handledningen av familjehemmet avseende övriga uppgifter. 

Du som söker kan ha socionom- eller motsvarande beteendevetarexamen med erfarenhet av arbete med våld i nära relationer och hedersrelaterad problematik Du bör ha kunskap och erfarenhet av arbete med riskbedömningar SARA/FREDA samt PATRIARK. 

God kännedom om socialtjänstlagen och god dokumentationsförmåga är ett krav.  Vidare är personlig lämplighet avgörande för att lyckas i denna roll. Vi tror att du är en driven person som sporras av eget ansvar och av att utveckla en god och kvalitativ verksamhet. 

Du tycker om att arbeta i ett ofta högt tempo, både självständigt, och samtidigt ha en god förmåga att samarbeta och skapa ett gott samarbetsklimat med såväl socialtjänst, kollegor och andra samverkansparter.

 Du är varmt välkommen med din ansökan.

 Innan anställning kan ges skall ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.

 

B-körkort är ett krav 

 

 

Känner du några som skulle passa ännu bättre? Berätta det för dem.

Jobbar du redan på Patia?

Var med i rekryteringen och hitta din nästa kollega!

email
@patia.se
Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor