Verksamhet

Skydd

Connect

Skyddsplaceringar lägenheter, familjehem och kollektiva boenden

Patia har lång erfarenhet av att ta emot skyddsplaceringar i såväl lägenheter, familjehem som kollektiva boenden. Vi arbetar med en hög säkerhetsnivå kombinerat med aktiva stödinsatser (krishantering, myndighetskontakter och bostadssökning) och farlighetsbedömningar (FREDA, SARA och PATRIARK).

Skyddsplaceringar i kollektiva boenden

  • Skyddade boenden med dygnet-runt bemanning avsedda för kvinnor (med eller utan barn) i behov av skydd, till exempel till följd av våld i nära relation eller hedersrelaterat förtryck

Skyddsplaceringar i lägenheter

  • Skyddade boenden för en varierad målgrupp, tex kvinnor som inte kan bo i ett kollektivt boende, våldsutsatta män, par, etc.
  • Individuellt anpassade stödinsatser med hjälp av kontaktpersoner som är specialiserade på våld i nära relation.

Skyddsplaceringar i familjehem

  • Särskilt lämpade för minderåriga utsatta för hedersrelaterat våld.
  • Familjehemskonsulenter samt skyddskonsulenter utbildade inom farlighetsbedömningar och säkerhet.

Kontakta oss

Kontakta oss för att hålla dig uppdaterad med nya jobb

Connecta med oss för att hålla dig uppdaterad med nya jobb.

Alla jobb

Jobbar du redan på Patia?

Var med och rekrytera för att hitta din framtida kollega.

email
@patia.se
Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor