Verksamhet

Skydd

Connect

Skyddsplaceringar lägenheter, familjehem och kollektiva boenden

Patia har lång erfarenhet av att ta emot skyddsplaceringar i såväl lägenheter, familjehem som kollektiva boenden. Vi arbetar med en hög säkerhetsnivå kombinerat med aktiva stödinsatser (krishantering, myndighetskontakter och bostadssökning) och farlighetsbedömningar (FREDA, SARA och PATRIARK).

Skyddsplaceringar i kollektiva boenden

  • Skyddade boenden med dygnet-runt bemanning avsedda för kvinnor (med eller utan barn) i behov av skydd, till exempel till följd av våld i nära relation eller hedersrelaterat förtryck

Skyddsplaceringar i lägenheter

  • Skyddade boenden för en varierad målgrupp, tex kvinnor som inte kan bo i ett kollektivt boende, våldsutsatta män, par, etc.
  • Individuellt anpassade stödinsatser med hjälp av kontaktpersoner som är specialiserade på våld i nära relation.

Skyddsplaceringar i familjehem

  • Särskilt lämpade för minderåriga utsatta för hedersrelaterat våld.
  • Familjehemskonsulenter samt skyddskonsulenter utbildade inom farlighetsbedömningar och säkerhet.

Jobbar du redan på Patia?

Var med och rekrytera för att hitta din framtida kollega.

email
@patia.se
Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor