Verksamhet

Stödboende

Connect

Patia arbetar med stödboenden i flera olika former

 

Stödboende är en placeringsform som, genom våra lyhörda och professionella kontaktpersoner, ger stora möjligheter till en individanpassad insats. Patia har ett starkt individfokus där vi tar tillvara den enskildes delaktighet, kartlägger den enskildes färdigheter och arbetar fokuserat mot målet om självständighet och inkludering i samhället för den enskilde. Vårt huvudsakliga mål med insatserna är att ge den enskilde verktygen för att med självförtroende ta sig an ett helt eget boende efter avslutad placering.

Stödboende utgörs av ett sammanhållet bestånd av bemannade stödboenden och utgör oftast första steget i en utsluss från exempelvis HVB/behandlingshem, familjehem eller som ett första steg ut från en konfliktfylld hemmiljö. Patia erbjuder stödboenden för såväl ungdomar som vuxna.

Träningslägenheter innebär en mer självständig form av stödboende. Den placerade bor och sköter sitt boende på egen hand, men har regelbundet stöd genom en kontaktperson. Träningslägenheter är ofta det sista steget inför ett helt självständigt boende. Patia har träningslägenheter som vänder sig till såväl ungdomar som vuxna.

Vi arbetar med flertalet målgrupper såsom:

  • Ungdomar mellan 16-20 år.
  • Vuxna individer som har behov av stöd i vardagen.

Gemensamt för de stödboenden som Patia erbjuder är att den enskilde bor i en egen lägenhet med självhushåll.

 

Connect

Connecta med oss för att hålla dig uppdaterad med nya jobb.

Alla jobb

Jobbar du redan på Patia?

Var med och rekrytera för att hitta din framtida kollega.

email
@patia.se
Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor